dijous, 26 de febrer de 2009

PARLEM DE COMPETÈNCIES?

Amb l'arribada dels nous currículums per tot arreu se'ns parla de competències, però realment, De què parlem, quan parlem de Competències?
"...la proposta curricular competencial implica essencialment un canvi metodològic.Unes metodologies didàctiques que possibilitin el principi de l'educació integral de la persona seran les que afavoriran el desenvolupament de les competències bàsiques en l'alumnat, ja que l'acció educativa se centra en l'alumnat i no en la lògica disciplinària i s'explicita que aprendre no és la simple acumulació de coneixements, sinò el desenvolupament de la capacitat d'utilitzar-los."
Del currículum a les programacions. Departament d'Educació de Catalunya

Aqui teníu alguns enllaços que us poden acompanyar en les vostres reflexions en equip, perquè ara també és el que toca:Treballar en equip, analitzar i reflexionar perquè fem el que fem, com ho hem de fer per dissenyar contextos d'aprenentatge de valor!
Us penjaré més...